...

Net als de Bvas maakt ook Kartel/ASGB zijn eisen bekend voor het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen. De opvallendste eis is wel een honorarium van 75 euro voor het uitvoeren van een euthanasie.Voor deze tijdrovende en psychisch belastende handeling krijgt de huisarts nu helemaal niets, stelt het Kartel vast. Dat leidt er soms ook toe dat de familie onverwacht een factuur krijgt met bepaalde kosten, wat niet bijdraagt tot de sereniteit.Daarnaast vraagt Kartel om het honorarium voor een huisbezoek met de helft te verhogen als dat plaatsvindt in het kader van palliatieve zorg. Dit soort bezoeken vraagt veel tijd en energie van de huisarts - wegens de complexiteit, de emotionele geladenheid en de aandacht die de arts moet besteden aan de omgeving.Intellectuele aktenHet Kartel vraagt verder een verhoging van de honoraria voor intellectuele akten: de raadplegingen en de toezichtshonoraria.Voor alle internistische consults zou het honorarium op gelijke hoogte moeten liggen met dat van de medisch oncoloog (tussen ca 58 en 61 euro is dat). Het honorarium van alle andere consultaties moet 50% hoger.De toezichtshonoraria moeten de eerste vijf dagen van de opname een kwart hoger liggen dan nu.Dat moet de lat helpen gelijk leggen tussen de verschillende specialisten wat het inkomen betreft. Het wetenschappelijk onderbouwd herijken van de nomenclatuur zal immers niet tegen morgen klaar zijn.Hoe dit financieren? Het Kartel rekent op de aanwezige marge in de begroting, en het corrigeren van scheeftrekkingen in de accreditatie. Verder kan de indexering in 2020 selectief verlopen. Desnoods verhoogt men aanvankelijk alleen de eerste consultatie.Andere opvallende eisen:Het verlanglijstje van Kartel bevat verder een aantal meer technische maatregelen, zoals een vergoeding voor de ingreep bij TAVI.Zie verderwww.asgb.be.