...

Het was nogal naïef om te eisen dat de minister de pas gepubliceerde wet terug zou intrekken, zegt Kartel in een persreactie. Het maneuver van Bvas heeft onnodige onrust veroorzaakt bij patiënten en bij vele artsen, stelt het. Het suggeert ook dat niet iedereen van Bvas op dezelfde golflengte zat.Het valt niet uit te leggen dat we ons als artsen zouden verzetten om de financieel kwetsbare patiënten te ontzien, luidt het ten gronde. "Maar we hebben wél de nuances over het begrip supplementen nog eens concreet toegelicht."Er is een groot verschil, zo onderstreept Kartel, tussen het aanrekenen van supplementen die alleen dienen om het eigen inkomen op een gemakkelijke manier te verhogen, en supplementen die dienen om tekorten van het ziekenhuis te helpen dekken, om deficitaire verstrekkingen te compenseren of om kwalitatief noodzakelijke investeringen te financieren En niet iedereen met het statuut verhoogde terugbetaling id ook echt hulpbehoevend.De minister heeft nogmaals bevestigd dat over het uitvoeringsbesluit van de pas gepubliceerde wet 'diverse bepalingen' in de loop van 2023 verder onderhandeld wordt en dat die niet in voege zullen treden vóór 1 januari 2024. Maar dat had hij ook al in het Parlement verklaard. De minister heeft ook positief geantwoord op de vraag naar een veel grotere transparantie in de bestemming van de supplementen."In wezen is er niets veranderd. We zijn samen met heel wat collega's zeer tevreden dat de verworvenheden in het akkoord 2022-23 en het sociaal statuut voor geconventioneerden gevrijwaard zijn."