...

Aldus sprak dokter Reinier Hueting naar aanleiding van de polemiek tussen het Verbond der Belgische Specialisten (VBS) -'waarvan de sterke alliantie met de Bvas gekend is'- en AADM. Voor Hueting is de reactie van AADM terecht. Al wijst hij er wel op dat de huidige gepolariseerde standpunten het resultaat zijn van 'de facto' monodisciplinaire syndicaten. "Alleen een gemengd syndicaat zoals het Kartel (ASGB/GBO/MoDeS) kan op een geloofwaardige wijze een complementair gezondheidszorgmodel verdedigen. In dit model zijn er goede taakafspraken tussen de verschillende 'echelons'. In het model dat het Kartel voorstaat zijn huisartsen in hun kabinet -via groepspraktijken of individueel- en specialisten in het ziekenhuis tijdens de dag (van 8tot 18 uur) beschikbaar." Dat is de enige juiste manier om niet weg te glijden in een gezondheidszorg waarbij spoeddiensten en wachtposten alle acute zorg dienen op te vangen. "Want dan staat de toegankelijkheid zwaar onder druk," besluit de Kartel-voorzitter.