...

Niemand kan nagaan of de beweringen van de CM correct zijn, zo stelt het Kartel. Het ziekenfonds beweert dat aan huisaartsen te hoge bedragen zouden zijn betaald voor e-GMD's die zijn geregistreerd via MyCarenet.Maar door de onduidelijke manier van uitbetaling kan geen enkele arts nagaan of wat het ziekenfonds zegt ook waar is, aldus Kartel. Niemand had dan ook al eerder een probleem opgemerkt en gesignaleerd.Elk ziekenfonds heeft zijn eigen manier om het e-GMD uit te betalen. Huisartsen kunnen zo goed als onmogelijk controleren voor welke patiënt ze het honorarium hebben ontvangen, stelt het syndicaat.Het Kartel zegt dat het de kwestie wil aankaarten in de Nationale Commissie en dat het zal blijven aandringen op een uniforme en transparante regeling.Het syndicaat blijft ook voorstander van een uitbetaling per kwartaal. Het elektronisch beheer van het GMD via MyCarenet maakt het immers voor patiënten ook makkelijker om van GMD-houdend huisarts te veranderen.