...

De hele heisa rond de Planningscommissie en de contingentering van enige maanden geleden blijft nazinderen. "Maar ook los daarvan moet eens effectief naar de behoeften aan artsen op het veld gekeken worden", vindt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.Dr. Hueting: "In sommige specialismen is er echt een overschot aan het ontstaan en afgestudeerde artsen komen er nog nauwelijks aan de bak." Een 'kadaster' is echt wel nodig - als basis om na te gaan wie effectief full-time aan de slag is of maar half-time beschikbaar is.Bediendenstatuut voor beroepsopleiding De beroepsopleiding ligt Kartel na aan het hart: "Het sui generis-statuut moet toch nog eens herbekeken worden. De opleidingen worden ook altijd maar langer. De Hoge Raad is bezig sommige normen te herzien, en voor enkele specialistische opleidingen spreekt men nu over zeven, acht jaar.""Zeker voor sommige specialisten in opleiding lijkt een bediendenstatuut meer aangewezen. Met het sui generis-statuut doe je niet aan pensioenopbouw. Maar het zijn juist de eerste jaren die het belangrijkste zijn voor de pensioenvorming, al beseffen de jonge artsen dat zelf nog niet goed. We eisen zowel voor de specialisten als voor de huisartsen in opleiding een dubbel sociaal statuut. We vragen ook een betere bescherming bij zwangerschap."Opleidingsinspanning vergoeden? Verder zijn er nog steeds klachten over lange diensttijden: "Sommige ziekenhuizen schijnen nog altijd niet gehoord te hebben van de wet op de arbeidsduur." Vooral Franstalige 'stagairs' klagen er ook over dat hun stagemeester te weinig beschikbaar voor hen is op de werkvloer. "Misschien moet toch ook eens gedacht worden over een vergoeding voor de opleidingsinspanningen van deze stagemeesters, zoals die er ook zijn bij de huisartsenopleiders."Meer gemengde financiering Van sommige artsen, niet van allemaal, moet het inkomen verbeterd worden. "Een van onze stokpaardjes is de opwaardering van de intellectuele acten, vooral die in het ziekenhuis. We zijn wel gewonnen voor een gemengd systeem.""Bij de huisarts bevat het inkomen verschillende pijlers: er zijn forfaits voor patiënt-gebonden administratie, zoals het GMD; er is de praktijkvergoeding omdat ieder arts toch basiskosten heeft, onafhankelijk van zijn clièntele. Dat de telematicapremie bestaat als een apart forfait is een goede zaak, informatica is toch heel belangrijk en brengt nogal wat kosten mee."Een uitgebreider stuk forfait gaat Kartel zeker niet uit de weg. "Maar het Kartel vindt wel dat een deel van het inkomen prestatiegebonden moet blijven. Dat zorgt in ons land voor een zeer goede activiteitsgraad van artsen, waar ook de patiënten heel tevreden over zijn. Die incentives moet je niet wegnemen."Blind besparen "Bij specialisten ligt de zaak wat complexer. Het Kartel is zeker niet te vinden voor een all-infinanciering." Voor het Kartel mogen meer prestaties in het forfait klinische biologie en radiologie worden opgenomen. "Dat zal een rem zetten op het aantal prestaties. De klinische biologen en radiologen zullen hun collega's er dan beter van kunnen overtuigen sommige onderzoeken niet telkens opnieuw aan te vragen."Dat forfaits artsen afhankelijker maakt van de overheid, vindt Kartel eigenlijk onzin. "Ook bij honoraria's voor prestaties wordt soms met het botte mes gesnoeid, door lineaire besparingen en door een niet-indexering.""Je moet ook voorzichtig zijn wanneer je een prestatie opwaardeert door een hoger honorarium toe te kennen. Je maakt die dan aantrekkelijker en zelfs met 'begeleidende' maatregelen zie je dat toch het volume toeneemt. Een voorbeeld daarvan waren de coronarografieën.""In sommige ziekenhuizen gebeurt de toename veel sterker dan in andere. Er zijn thans te veel onverklaarde verschillen tussen diensten, waartegen maar weinig wordt gereageerd. Men past blijkbaar liever gemakshalve een lineaire besparing toe, die het probleem alleen maar verergert.Herijking Op het vlak van de herijking van de nomenclatuur, is er wel al heel wat gebeurt, onderstreept Hueting. "Daarbij waardeert men vooral de intellectuele prestaties. De honoraria voor een consultatie bij de endocrinoloog, de neuroloog, de geriater zijn al naar omhoog gegaan. Maar dit proces is nog niet gedaan." Een tijdje geleden legde het Kenniscentrum nog belangrijke inkomensverschillen bloot. "Op basis van nieuwe cijfers moet de inhaalbeweging worden voortgezet. Dat geldt trouwens ook nog steeds voor de huisartsen."Accreditering "De accreditering is een onwaarschijnlijke rompslomp, het systeem is veel te ingewikkeld. We moeten meer naar e-learning gaan. We krijgen ook zeer geregeld klachten van leden over hun accreditering die vervalt omdat er ergens een element ontbreekt. Een beroep daartegen werkt niet opschortend. Tot er dan een uitspraak gedaan wordt, verliest de arts heel wat inkomsten.""Sommigen pleiten ervoor dat bij specialisten de accreditering zou worden verrekend via een forfaitaire vergoeding, die rechtstreeks aan de specialist wordt uitbetaald. Het huidige systeem met de Q30-sleutel houdt grote verschillen in tussen specialismen. In sommige diensten worden alle prestaties dan getarifieerd via de geaccrediteerde arts. En daar worden dan afhoudingen op verricht door het beheer van het ziekenhuis."Maar bij de huisartsen ligt een forfaitair bedrag zeker niet voor de hand. "Er zijn enkele euro's verschil tussen een consultatie bij een geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde arts. Het verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde arts loopt hiermee al snel op. Het accreditatieforfait zou al groot moeten zijn om dat op te vangen."Ook qua inhoud hebben nogal wat Kartel-leden vragen bij de accreditatie. "Ze vragen zich af of het huidige systeem wel zo bijdraagt tot een kwaliteitsverbetering van de zorg. Ook de verschillende LOK-groepen werken heel anders, en sommige pakken het ernstiger aan dan anderen. GBO en MODES zijn ervoor gewonnen om gemengde LOK's te laten werken, met bijvoorbeeld huisartsen én specialisten samen?"