...

Op 18 september vond op het Riziv een vergadering plaats met de softwareleveranciers, waar ook de syndicale vertegenwoordigers aanwezig waren. Tijdens die officiële bijeenkomst bleek dat maar weinig huisartsen tot dan toe al de mogelijkheid hadden gehad de e-facturatie uit te proberen.Ondertussen zijn de meeste softwareleveranciers wel klaar met een e-facturatiemodule, maar ze beginnen die nu pas uit te rollen. Voor de huisartsen volgt dan nog een leerperiode - terwijl in die beginperiode nog zal moeten blijken "of het hele systeem feilloos en zonder bugs werkt", aldus het Kartel/ASGB."Aan punt 5.4 van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen is dus niet voldaan en dit betekent voor het Kartel ASGB/GBO/MoDeS dat de verplichting voor het toepassen van de derdebetalersregeling voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming niet kan gelden vanaf 1 oktober 2015."Het Kartel schreef hier een brief over aan minister Maggie De Block.Door dit standpunt van het Kartel groeit het protest tegen de invoering van de verplichte derdbetalersregeling op 1 oktober verder aan.Wel maakt het Kartel duidelijk dat het in principe achter de sociale derbetalersregeling blijft staan - om de drempel tot de eerste lijn een stukje lager te leggen. Kartel/ASGB wil dat het verbod tegen de derdebetalersregeling wordt opgeheven - de toepassing ervan moet gewoon eenvoudig zijn en dan is de verplichting in sommige gevallen niet een probleem.