...

Volgens (een niet makkelijk te ontrafelen) persbericht dat na de Interministeriële Conferentie werd verspreid, is er nu een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden over de contact tracing. Het behelst zowel de contact tracing door mensen, als de ontwikkeling van een mobiele app om risicocontacten op het het spoor te komen.Er is een tijdslijn opgesteld om het samenwerkingsakkoord zo snel mogelijk in het Staatsblad te krijgen, want het moet nog bekrachtigd worden op de verschillende regeringsniveaus, elk met hun eigen adviesorganen, en passeren op het Overlegcomité.De federale overheid blijft ondertussen ook werken aan het uitzetten van het juridisch kader.Tracing appVoor de ontplooiing van de contact tracing en het operationaliseren van de teststrategie wordt nu Karine Moykens als voorzitter van het interfederaal comité verantwoordelijk.De werkgroep die zich bezig moet houden met de implementatie van een tracing app wordt gereactiveerd. De verschillende minister zullen samenwerken om dezelfde app te selecteren, die ook compatibel moet zijn met andere EU-systemen.Nog andere punten kwamen op het IMC aan bod: