...

"Zonder twijfel vragen de aanpak en behandeling van sommige zeldzame kankers om concentratie in één of twee ziekenhuizen", geeft de Bvas toe. "Maar de voorwaarde is dat deze centra dan ook objectief "excellent" zijn. In dat opzicht kan het predicaat "universitair" niet automatisch gelijkgesteld worden met "excellent"."Buitenlandse experts"Als een Belgisch ziekenhuis voor de behandeling van een zeldzame kanker het label "referentiecentrum" wil krijgen, dan spreekt het voor zich dat die evaluatie door buitenlandse experts moet worden gemaakt", gaat Bvas verder. "In een klein land als België gaat het niet op om de weinige experts rond een zeldzame kanker elkaar te laten evalueren. De concurrentie loert om de hoek."Een referentiecentrum voor zeldzame kanker mag, nog volgens het artsensyndicaat, dan wel een multidisciplinair superteam in huis hebben, dit kan enkel werken als ook een superspecialist aan het hoofd staat. "Ook hier moet de evaluatie van die superspecialist uit het buitenland komen, om te vermijden dat Belgische experts elkaar het daglicht niet gunnen."CriteriaVerder stelt de Bvas vast dat nog niet vastligt wat de criteria van een zeldzame kanker zijn. Wanneer is een lymfoom (een vorm van bloedkanker) zeldzaam bijvoorbeeld? Wie gaat die criteria vastleggen? Ook deze criteria moeten volgens de Bvas door buitenlandse experts worden vastgelegd."Tot slot houdt de concentratie van zeldzame kankers ook risico's is. Het gevaar is niet denkbeeldig dat door kankers te concentreren de brede opleiding van artsen in het gedrang komt en zij niet meer de nodige ervaring zullen kunnen verwerven om die zeldzame kankers te diagnosticeren. En zonder diagnose, geen doorverwijzing natuurlijk."