...

Tegenbos haalt aan dat Belgi1 huisarts telt per 1.100 inwoners. In Nederland is dat er een per 2.000, en toch is de gemiddelde Noorderbuur gezonder dan de doorsnee Belg. Het zogenaamde manco aan huisartsen is dus zeker niet zo dramatisch als wordt voorgesteld.Als er al een probleem is, dan geldt dat voor een beperkt aantal van de gemeenten (zeker geen 40%). Welke?•Gemeenten in de landelijke streken (een dokter kan daar de kost niet verdienen),• Gemeentenaan de grens met - jawel - Nederland (Belgische huisartsen steken daar logischerwijs de grens over om er meer te verdienen voor minder werk)• inbepaalde stadswijken is er ook een probleem, maar eerder omdat de bewoners er te weinig een beroep doen op de gezondheidszorg.Tekort op termijnToch waarschuwt Tegenbos dat er op termijn een heus personeelstekort dreigt. Demografische redenen liggen daaraan ten grondslag: de vergrijzing neemt toe, het aantal geneeskundestudenten - of beter: studenten tout court - neemt in zijn totaliteit af.Maar de 'huisartsenij' is niet verloren. Als een voorbeeldige opiniemaker stelt Tegenbos een tweeledige uitweg voor. Enerzijds kan de samenleving een belangrijke rol spelen. "Zo kan de domme regel schrappen dat zelfs voor n dag afwezigheid op werk of school een artsenbriefje nodig is, een pak huisartsencapaciteit vrijmaken", aldus de DS-journalist. In n adem stelt Tegenbos een ander deel van de oplossing voor, "een verandering van de werkmethode van huisartsen". Dit op het eerste gezicht nogal abstracte voorstel preciseert hij met een betwistbaar voorbeeld waarvoor hij de mosterd haalt uit Nederland: een deel van het huisartsenwerk overhevelen naar verpleegkundigen...Met de uitholling van het huisartsenberoep als gevolg? Ongetwijfeld stof voor een nieuw debat.