...

Hoofdredacteur dr. John Fletcher schrijft in het nummer van 3 september dat artsen en ziekenhuizen de plicht hebben om gevaren te voorkomen, aangezien loterijspelen een ernstige invloed kunnen hebben op mensen met een spelverslaving. Dr. Fletcher schrijft dat je moeilijk schadelijke producten zoals roken kunt weren en terzelfder tijd loterijspelen toelaten, en vraagt zich af of winstbejag niet de bovenhand heeft gekregen op ethische overwegingen. (referentie: Fletcher J. CMAJ. 2013;185:1019)