...

De stralingsdosis is nu doorgaans wel lager dan in 1985-2005, maar waarschijnlijk zal ook die dosis het risico op kanker verhogen. Die onderzoeken moeten dus worden beperkt tot duidelijke indicaties. (referentie: Matthews JD et al. BMJ. 2013;346:f2360)