...

De vakbond onderstreept namelijk dat 'de grootste verrassing bij het begin van het nieuwe jaar de erkenning is van de belangrijke rol die de huisarts speelt bij de behandeling van kankerpatiënten voor en na de ziekenhuisopname. Er worden nieuwe denksporen uitgestippeld om de huisarts de rol te geven die hem/haar toekomt in het zorgtraject en die ertoe moeten leiden dat huisartsen beter geïnformeerd en opgeleid worden op dat vlak.'