...

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kreeg in de Kamerommissie Volksgezondheid van 26 januari jl. een aantal vragen over de voortzetting van het Kankerplan. Ze publiceerde ook een persmededeling met verdere toelichting.Voor haar is de toegang tot geneesmiddelen ook een van de centrale aandachtspunten bij de behandeling van kanker. Next generation sequencing (NGS) wordt gebruikt om een genetisch profiel van een tumor te bepalen. Aan de hand van de biologische en moleculaire kenmerken kunnen dan beter 'gerichte' medicamenteuze therapieën gekozen worden.De FOD Volksgezondheid werkte samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Riziv een actieplan uit. De laboratoria van verschillende ziekenhuizen moeten samenwerken om gespecialiseerde centra van NGS-test op te richten. Een Commissie moet aangepaste joint panels ontwikkelen: welke genetische kenmerken zijn het meest bepalend voor een doeltreffende therapiekeuze?In dit kwaliteitsysteem wordt dit jaar al 2,7 miljoen euro geïnvesteerd. In de Kamercommissie verklaarde de minister dat er naar schatting 7,1 miljoen euro nodig zal zijn.Belangrijk is ook dat het Riziv de procedures voor de terugbetaling van tests in de Technisch Geneeskundige Raad en die van geneesmiddelen in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (waar nodig) meer zal laten gelijklopen.