...

Simon Van Belle, ondervoorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker, gaat in tegen het idee van zijn voorzitter Jean-Jacques Cassiman om het voorschrijven van dure kankermedicijnen aan banden te leggen. Hij lichtte ons zijn kritiek op het voorstel toe en waarschuwde in een adem dat het debat niet in de media gevoerd mag worden.Prof. Jean-Jacques Cassiman, voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), stelt het voorschrijven van dure kankermedicijnen "die het leven soms maar met twee maanden verlengen" in vraag. Volgens Cassiman kosten die geneesmiddelen 100 tot 200.000 euro per patiënt per jaar, uitgaven die hij niet gerechtvaardigd vindt in moeilijke economische tijden. "Het is niet langer houdbaar om ouderen met een zwakke gezondheid meer dan basiszorg aan te bieden", zegt hij in De Morgen. Hij pleit er meteen ook voor om dergelijke patiënten rechtstreeks naar de palliatieve zorg door te verwijzen.ExclusiecriteriaSimon Van Belle, oncoloog en ondervoorzitter bij diezelfde VLK, is het evenwel niet eens met het idee van zijn voorzitter. Hij betwist de redenering van Cassiman op verschillende punten, onder andere de ex- en/of inclusiecriteria voor een behandeling met (vaak dure) kankermedicijnen. "Op welke grond ga je patiënten uitsluiten? En hoe verantwoord je dat je ouderen en zwakkeren de toegang tot die medicatie ontzegt?" De opsplitsing tussen curatieve en palliatieve zorg vindt Van Belle evenmin gerechtvaardigd. "Palliatieve zorgen zijn complementair met de behandeling. Het is niet zo dat je een patiënt doorstuurt naar de palliatieve zorg als de curatieve opties zijn 'uitgeput'. Je moet ermee beginnen van bij de start."Beoordelingsmaat?Van Belle wijst er daarnaast op dat de winst van de behandeling niet zomaar aan de hand van gemiddelden of medianen uitgedrukt mag worden. "Kankermedicijnen zitten vaak nog in een onderzoeksfase. Het is normaal dat er patiënten zijn die er niet op reageren. Maar er bestaan evengoed patiënten bij wie de medicatie erg goed werkt; hun leven kan soms met meer dan een jaar verlengd worden. We moeten dus nagaan bij welke groepen de geneesmiddelen al dan niet aanslaan, in plaats van er direct mee te stoppen.""Bovendien vraag ik me af of 'overleving' wel een goede beoordelingsmaat is. Ik opteer liever voor 'levenskwaliteit'. Kijk bijvoorbeeld naar Alzheimerpatiënten: hun leven wordt niet verlengd door medicatie, maar de kwaliteit gaat er wel op vooruit." 'Elk levenseinde is duur'Dat kankergeneesmiddelen tot 200.000 euro per patiënt per jaar kosten, wil de Gentse oncoloog nuanceren. "De keerzijde van het verhaal is dat medicatie andere kosten uitsluit, zoals extra onderzoeken en nieuwe ziekenhuisopnames. Trouwens, de grootste ziekte- en zorgkosten volgen sowieso in de laatste maanden van het leven. Dat verander je niet door dat levenseinde vroeger te laten vallen."Ten slotte betreurt Van Belle dat het voorstel via de media werd gelanceerd. "Dit debat kan en moet gevoerd worden, maar niet op het niveau van de pers. Specialisten moeten zich over het thema buigen. Niet enkel oncologen, maar ook ethici, farmaco-economen, ..."