...

De kankerkliniek moet het leven van elke patiënt aangenamer maken, zowel tijdens als na de ziekte. Communicatie tussen de verschillende diensten, zoals plastische chirurgie en gynaecologie, is daarbij essentieel. De medische teams werken in elk stadium van de ziekte nauw samen om de patiënt de beste behandeling te geven.Vanaf de diagnose worden de patiënt en de familie tijdens de verschillende fases begeleid. Dat gebeurt allemaal op één centrale plek, waar verschillende plaatsen op elkaar aangesloten zijn. Zo is er in de kankerkliniek een ruimte voor kinderen, die met tekeningen kunnen uitdrukken hoe ze zich bij de ziekte van hun ouders of grootouders of voelen. Wie aan kanker lijdt, kan dan weer terecht bij de kunsttherapie om zijn of haar ziekte-ervaringen uit te drukken.Ook de technische apparaten bevinden zich in de kankerkliniek. Patiënten moeten niet langer naar een andere afdeling voor bijvoorbeeld een echografie, maar kunnen daarvoor terecht op dezelfde plaats als waar de diagnose wordt gesteld.Met de vooruitgang van wetenschap en begeleidingsmethodes wil Sint-Jan de levenskwaliteit tijdens en na de ziekte verbeteren, en ook toelaten om een groeiend aantal kankers te overwinnen.