...

"Het document moet vrouwen helpen om de mogelijke risico's te begrijpen en te verkleinen. Het is belangrijk dat vrouwen een arts raadplegen als ze abnormale symptomen vertonen. Dat kan bijdragen tot een vroege diagnose, wat vaak van levensbelang is bij kanker. Het is belangrijk deel te nemen aan eventuele screeningcampagnes om vroeg kanker op te sporen", legt Anne Gompel (Parijs), hoofdauteur van de publicatie, uit. (referentie: Gompel A et al. Climacteric. 2013;16:522)