...

Op een gegeven moment moeten veel kankerpatiten noodgedwongen stoppen met werken. Het vervangingsinkomen dat ze dan krijgen, ligt meestal een pak lager dan hun oude inkomen. Maar ondertussen blijven de ziektekosten - die niet altijd gedekt worden door de sociale zekerheid - oplopen. Met financie problemen als gevolg. (Denk ook aan het verhaal van dokter Peeters uit AK 2177.)KankerfondsVoor patiten in die situatie is er het Kankerfonds van de VLK. Dat fonds kan patiten een jaarlijkse uitkering toekennen die varieert van 125 tot 1250 euro, afhankelijk van het dossier. Socioloog Ward Rommel van de Liga stelt vast dat het aantal toegekende uitkeringen op minder dan 10 jaar tijd bijna verdubbelde, van 646 in 2002 tot 1130 vandaag. "Die stijging is deels te wijten aan de bredere bekendheid en digitalisering van het Fonds. Maar ze is toch ook een teken aan de wand", waarschuwt Rommel in Knack.43% in armoedeRommel analyseerde 1660 dossiers van patiten die ooit een uitkering van het fonds ontvingen. Vr aftrek van de ziektekosten was ongeveer 20% van de gezinnen/alleenstaanden van die groep officieel arm. "Maar door kanker en de daaraan verbonden kosten, steeg dat percentage tot 43%."Vandaag lanceert het Kankerfonds daarom de campagne Kanker maakt arm, met als doel de Vlaamse politici werk te laten maken van een betere bescherming (hogere uitkeringen en lagere ziektekosten) van kankerpatiten van andere chronische zieken.