...

Er werd echter geen effect op het HbA1c-gehalte waargenomen. De resultaten waren zeer heterogeen en het is dan ook moeilijk om ze toe te passen op de patiëntenzorg, omdat de beste dosering en de duur van toediening niet bekend zijn. (referentie: Allen RW et al. Ann Fam Med. 2013;11:452)