...

Na de desastreus verlopen parlementsverkiezingen van 9 juni, trad de volledige top van Open Vld terug en werden er voorzittersverkiezingen uitgeschreven. Zeven kandidaten wagen zich in het strijdperk. Naast bekende namen als Eva De Bleeker en Fréderic De Gucht (zoon en broer van) dingen ook enkele minder bekende liberalen als Tineke Van hooland, Vincent Verbeek, Bert Schelfhout en Frank François naar de stem van de Open Vld-leden. Ergens tussen deze twee groepen bevindt zich Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde. Met als motto 'Voor meer vrijheid, minder staatsbemoeienis, meer verantwoordelijkheid' trekt hij de kiesstrijd in. Hij ziet voor de overheid nog vier kerntaken weggelegd: veiligheid, justitie, infrastructuur en defensie. "Al het overige wordt afgestoten of hervormd naar een systeem van gerichte ondersteuning voor wie het écht nodig heeft, gekoppeld aan verantwoordelijkheid", luidt het op zijn website. Omdat gezondheidszorg niet bij de vier kerntaken van de overheid staat, werd dat meteen geïnterpreteerd als een voorstel om de zorg te privatiseren. "Het is helemaal geen privatisering van de zorg zoals tegenstanders het verkeerdelijk omschrijven. Wel meer geld naar mensen, minder naar tussenstructuren", gaat Vande Reye op zijn website in de tegenaanval.Inefficiënt "De gezondheidszorg werkt vandaag op vele vlakken enorm inefficiënt, met te veel overheidssturing en verzuilde tussenstructuren. er moet meer geld gaan naar de échte zorg voor mensen. Minder naar alles wat daartussen zit", aldus Vande Reyde. Hij wil dat doen door een volledige persoonsvolgende financiering. "Mensen krijgen het budget voor hun zorg zelf in handen, in plaats van dat het naar ziekenhuizen, voorzieningen, woon-zorgcentra of allerlei verzuilde tussen structuren gaat. Die kunnen zich privaat organiseren. Dat is vandaag overigens voor een groot stuk zo. De overheid bewaakt natuurlijk de kwaliteit. En ze zorgt dat er voldoende geld is voor de zorg. Het systeem van persoonsgebonden financiering voor mensen met een beperking is hiervan een onvolmaakt voorbeeld. De basisprincipes zijn goed, maar de Vlaamse overheid geeft er te weinig middelen aan, zodat mensen met een beperking op wachtlijsten blijven staan. Het is dus belangrijk dat er voldoende middelen zijn. Minder geld naar tussenstructuren, veel meer naar mensen."Vande Reye maakt zich sterk dat op deze manier de wachtlijsten zullen verdwijnen. "Mensen kunnen voortaan zelf kiezen en zorginstellingen kunnen zich vrij organiseren volgens de vraag die er is. Een groot deel van de huidige overconsumptie en andere inefficiënties in de zorg verdwijnen. De overheid moet zich voortaan enkel bezighouden met het bewaken van de kwaliteitsnormen."