...

De NHS, die 65 jaar geleden is opgericht, krijgt de laatste maanden inderdaad veel kritiek. Volgens sommigen kan de huidige crisis alleen worden opgelost door de basisprincipes waarop het systeem gefundeerd is (namelijk financiering via de belastingen en gratis zorg), te veranderen. De NHS wordt geconfronteerd met een hogere vraag naar productiviteit (4% stijging per jaar) en een financiering die lange tijd niet is toegenomen. Dat, aldus de regering, vergt fundamentele veranderingen. Om te kunnen overleven in haar huidige vorm, moet de NHS vier grote uitdagingen aangaan: de financiële restricties, het verzet tegen inspanningen om de productiviteit te verhogen, het gebrek aan goede managers, en obstakels tegen een sterkere integratie van de gezondheids- en de sociale diensten (gezien de wijze waarop de NHS gereorganiseerd is). De auteur ziet evenwel drie redenen om optimistisch te zijn wat de toekomst van de NHS betreft: er zijn vooreerst voorbeelden van ondernemende artsen-managers die samen met politici zoeken naar een creatieve hervorming van de lokale diensten, voorts blijft het publiek de NHS steunen en tot slot vormen de huidige strubbelingen een gelegenheid om te innoveren. (referentie: Black N. N Engl J Med. 2013;369:1) Hier klikken voor een audio-interview met de auteur van het artikel