...

En dit onafhankelijk van de risicofactoren van de moeder. (referentie: Faiz A et al. Epidemiology. 2013;24:538)