...

De operatie is evenwel slecht verlopen en de man verkeert sindsdien in een vegetatieve toestand. Het verzoek werd afgewezen. De wet zegt immers dat de toekomstige echtelieden beiden hun toestemming moeten geven. Daarmee is de discussie echter nog niet afgelopen.