...

Op het voorstel van de regering om deze procedure in te voeren, kwam in het najaar 2013 al kritiek, onder meer van de Bvas, omdat de rechten van de zorgverlener niet voldoende zouden zijn gewaarborgd.De mogelijke gronden voor het intrekken van een visum zijn te vaag omschreven, vond de Bvas. Er is een noodprocedure mogelijk, waarbij het visum wordt ingetrokken zonder dat de betrokkene wordt gehoord (zie AK2339).Die punten zijn in de tekst die in de Kamercommissie nu voorligt onveranderd gebleven. Toch is de tekst wel behoorlijk gewijzigd: de oorsrponkelijke tekst van ruim acht pagina's is tot maar één pagina herleid.In de oudere versie van het wetsontwerp was er ook sprake van een parallelle procedure die ingesteld werd bij de Provinciale Raden van de Orde. Van die procedure is nu geen sprake meer, bijvoorbeeld.Maar de essentie van het voorstel is gebleven: de PGC kan het visum van een zorgverlener beperken of intrekken; de betrokkene moet eerst worden gehoord; hij kan iedere maand verzoeken de maatregel weer op te schorten; er is een noodprocedure mogelijk waarbij de betrokkene niet vooraf wordt gehoord - maar de schorsing of beperking van het visum is dan hoogstens acht dagen geldig.Dat het ontwerp in de Kamercommissie wordt behandeld, is vandaag in de media al met veel tromgeroffel aangekondigd.