...

In drie gevallen - onder wie n huisarts - ging het om een beroep (tegen de beslissing van de leidend ambtenaar). Slechts twee artsen kregen gelijk van de Kamer. De Kamer van eerste aanleg recupereerde in 2010 een miljoen euro voor het Riziv.Het Comitvan de DGEC behandelde daarnaast zeven dossiers van overconsumptie. Bepaalde beslissingen binnen de DGEC kunnen worden aangevochten voor de Kamer van Beroep. Dat laatste rechtscollege behandelde 23 zaken in 2010.Thematisch onderzoekNaast onderzoek in individuele dossiers, voert de inspectie ook thematische onderzoeken uit naar het gebruik van de nomenclatuur. De Dienst vorderde zo van ziekenhuizen sommen terug voor de overfacturatie van een inhalatie-anaestheticum (voor 1,3 miljoen onterecht betaalde bedragen). Voor het onterecht aanrekenen van verstrekking 471717-471726 (bronchoscopie zonder afname voor biopsie ) in het geval van gecontroleerde ademhaling met tracheale intubatie in intensive care werd 36.000 euro gerecupereerd.In de thuisverpleegkunde liep een onderzoek naar het aanrekenen van forfait B in gevallen waar forfait A zou volstaan. Acht thematische onderzoeken zijn op het moment nog aan de gang.De 'Dienst evaluatie' van de DGEC organiseerde ook preventieve campagnes: bij de oftalmologen rond de endotheelceltelling bij lensextractie (verwachte opbrengst tussen de 500.000 en 800.000 euro), en bij gynaecologen voor het gebruik van transabdominale echografie in plaats van een transvaginale echografie. Dat laatste bracht 3 miljoen euro op, en de nomenclatuur werd ondertussen aangepast.Bij neurologen werd 'preventief' het gebruik van geoceerde potentialen onder de loep genomen. Blijkt dat deze campagnes bij de betrokken artsen niet altijd in goede aarde vallen: de Belgische Beroepsvereniging voor Neurologie bekritiseerde de uitgangspunten ervan (zie AK2129).Er lopen momenteel vijf preventieve campagnes.PET-scanEr was in 2010 ook een onderzoek aan de gang naar het aantal PET-scanners dat in Belgistaat opgesteld. Men ontdekte in Belgi25 scanners in 20 centra. Zeven ziekenhuizen beschikken over een PET-scanner, maar niet over een erkenning. Vijf ziekenhuizen hebben twee scanners staan, hoewel hun erkenning maar voor n scanner geldt.E scan kost gemiddeld 477 euro, maar dat varieert en er zijn supplementaire kosten. Het precieze aantal uitgevoerde PET-onderzoeken is moeilijk te achterhalen. Voor een onderzoek met een niet-erkende scanner gebruikt men een alternatief nomenclatuurnummer dat ook wordt gebruikt voor andere nucleaire onderzoeken.Het dossier belandde alvast bij de minister voor Volksgezondheid.