...

Farmainfo.beIn samenwerking met het FAGG, de recente webtool FarmaInfo.be bekend te maken bij het grote publiek om ervoor te zorgen dat alle burgers toegang hebben tot onafhankelijke, objectieve, correcte, volledige en transparante informatie opdat de geneesmiddelen, ook wat betreft de rol van het geneesmiddel bij remediëring van symptomen en pathologiën -- ook die in vrije verkoop -- en de gezondheidsproducten correct worden gebruikt.GezondheidswijsheidIn samenwerking met de deelstaten het mogelijk te maken de bevolking meer gezondheidswijsheid bij te brengen en via informatiecampagnes te blijven bewustmaken over het gebruik van geneesmiddelen - ook die in vrije verkoop - en gezondheidsproducten, teneinde het goede gebruik van geneesmiddelen in het algemeen te bevorderen door uit te leggen welke belangrijke rol de apotheker in dat verband kan spelen.Grootte van geneesmiddelenverpakkingenIn samenwerking met het FAGG en in overleg met de geneesmiddelenindustrie de grootte van geneesmiddelenverpakkingen te analyseren en waar nodig kleinere verpakkingen te introduceren, rekening houdend met de richtlijnen voor evidenced based gebruik.ReclameIn overleg met het FAGG te voorzien in nadere regulering omtrent reclame voor bepaalde geneesmiddelen waarvan het gebruik aanzienlijke neveneffecten kan hebben, zoals bepaalde pijnstillers of antibioticazalven.Samenwerking huisartsen en apothekersTe onderzoeken of er structurele samenwerking kan komen tussen huisartsen en apothekers rond complex geneesmiddelengebruik, zoals bredere uitvoering te geven aan een systeem van "decision support" voor voorschrijvende artsen.De kwaliteit van de farmaceutische basiszorgIn overleg met de vertegenwoordigers van de apotheken de kwaliteit van de farmaceutische basiszorg te waarborgen, door meer bepaald de lokale verankering van de farmaceutische zorg te blijven waarborgen, door te verzekeren dat geneesmiddelen op voorschrift en geneesmiddelen en gezondheidsproducten zonder voorschrift in het farmaceutisch dossier van de patiënt worden geregistreerd, door de apothekers bewust te maken van de noodzaak patiënten te informeren over het bestaan en het nut van het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) en van het gedeeld medicatieschema (VIDIS) en te verzekeren dat de voorschriftplichtige geneesmiddelen maar ook andere, niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen en gezondheidszorgproducten in het farmaceutische dossier van de patiënt worden geregistreerd, teneinde de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren en overconsumptie van geneesmiddelen te voorkomen.