...

Vanaf 2012-2013 neemt ze nog zes in plaats van zeven jaar in beslag. Ze wordt dan op Europese leest geschoeid. Ons land vormde immers een uitzondering omdat overal elders in de EU zes jaar de norm is. Eerder al werd over die inkorting een politieke consensus bereikt.De inkorting zal wel praktische problemen opleveren als de eerste 'ingekorte' lichting studenten afstudeert in 2018-2019. Die valt dan immers samen met de laatste lichting studenten met een zevenjarige basisopleiding. Met wellicht nog een overtal aan Franstalige studenten erbovenop. Het ingangsexamen langs Franstalige kant is immers nog altijd niet rond.