Voortaan legt het Rekenhof vast hoe het federale contingent artsen dat de Plancommissie aanbeveelt, wordt verdeeld over de Gemeenschappen. Dat wordt ingeschreven in de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidsberoepen (WUG) - het zogenaamde KB78.

De nieuwe regeling legt ook vast dat, vanaf 2024, het overtal van afgestudeerde artsen in de Franstalige gemeenschap moet worden gecompenseerd.

De tekst van de wetswijziging werd na het laatste zomerreces al behandeld in de Kamercommissie, maar werd op hold gezet nadat de Franstalige Gemeenschapscommissie van Brussel een belangenconflict inriep.

Omdat het Rekenhof voor 31 maart al de nieuwe verdeelsleutel moet vastleggen, werd het hoog tijd dat het voorstel nu door de Kamer werd goedgekeurd.

Dat gebeurde donderdag 15 maart na een uitgebreid debat. De Franstalige partijen, behalve de MR, hadden zware kritiek op de regeling.

Bij de Nederlandstalige meerderheidspartijen overheerst de opluchting dat dit lang aanslepende dossier eindelijk geregeld raakt - nadat de Franstalige Gemeenschap, zowat noodgedwongen, een toelatingsexamen invoerde.

Ecolo-Groen diende een gezamenlijk amendement in. De groene fractie wil de verdeelsleutel tussen de Gemeenschappen vaststellen aan de hand van dezelfde criteria die de Planningscommissie voor het contingent hanteert.

De regeling die is goedgekeurd, bepaalt dat:

  • het Rekenhof de verdeelsleutel van het contingent vaststelt aan de hand van het aantal inwoners van de Gewesten;
  • in Brussel voor de verdeelsleutel afgegaan wordt op het aantal leerlingen in het Nederlandstalig, respectievelijk Franstalig onderwijs (basisscholen en secundair onderwijs);
  • er vanaf 2024 in de Franstalige Gemeenschap maar 505 artsen aan de beroepsopleiding kunnen beginnen en dat dit aantal gehandhaafd wordt tot het tot dan toe opgebouwde overtal van artsen is gecompenseerd.
Voortaan legt het Rekenhof vast hoe het federale contingent artsen dat de Plancommissie aanbeveelt, wordt verdeeld over de Gemeenschappen. Dat wordt ingeschreven in de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidsberoepen (WUG) - het zogenaamde KB78.De nieuwe regeling legt ook vast dat, vanaf 2024, het overtal van afgestudeerde artsen in de Franstalige gemeenschap moet worden gecompenseerd.De tekst van de wetswijziging werd na het laatste zomerreces al behandeld in de Kamercommissie, maar werd op hold gezet nadat de Franstalige Gemeenschapscommissie van Brussel een belangenconflict inriep.Omdat het Rekenhof voor 31 maart al de nieuwe verdeelsleutel moet vastleggen, werd het hoog tijd dat het voorstel nu door de Kamer werd goedgekeurd.Dat gebeurde donderdag 15 maart na een uitgebreid debat. De Franstalige partijen, behalve de MR, hadden zware kritiek op de regeling.Bij de Nederlandstalige meerderheidspartijen overheerst de opluchting dat dit lang aanslepende dossier eindelijk geregeld raakt - nadat de Franstalige Gemeenschap, zowat noodgedwongen, een toelatingsexamen invoerde.Ecolo-Groen diende een gezamenlijk amendement in. De groene fractie wil de verdeelsleutel tussen de Gemeenschappen vaststellen aan de hand van dezelfde criteria die de Planningscommissie voor het contingent hanteert.De regeling die is goedgekeurd, bepaalt dat: