...

Doordat de basisopleiding voor artsen met een jaar werd ingekort, staan in 2017-2018 twee lichtingen tegelijk klaar om aan de beroepsopleiding te beginnen. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België deed een aantal aanbevelingen inzake de maatregelen die de overheid moet nemen.Eén maatregel werd al genomen: het contingent voor 2018 werd verdubbeld. De KAGB onderstreept nog eens hoe belangrijk hrt is dat de gemeenschappen zich wat dat betreft aan de afspraken houden. De KAGB wijst erop dat, na het volgen van de beroepsopleiding, het dubbel aantal artsen op de arbeidsmarkt zal komen. Voor sommige specialismen zullen er artsen te veel zijn. Superopgeleide mensen zullen naar het buitenland moeten vertrekken of een andere carrière moeten zoeken. Het overaanbod kan ook medische overconsumptie in de hand werken.Volwaardig statuut!Het meest directe probleem is het creëren van extra stageplaatsen. Voor een specialisme dat vijf jaar beroepsopleiding vraagt zijn er in 2018 20% meer stageplaatsen nodig. Voor de huisartsenopleiding die voortaan drie jaar zal duren, zullen er in 2018 33% meer stageplaatsen beschikbaar moeten zijn. Er zullen bovendien tegen dan 200 extra praktijkbegeleiders in ziekenhuizen gevonden moeten worden, om permanent de stroom van nieuwe haio's te kunnen opvangen.De KAGB vraagt ook een correcte financiering van de beroepsopleiding. Die moet voor haio's en aso's eigenlijk op gelijke leest geschoeid worden, met een minimum gewaarborgd loon. Bovendien vindt de KAGB dat het sui generis-statuut van de artsen in opleiding moet uitgebreid worden tot een volwaardig statuut van werknemer. De huidige financieringsmechanismen, en vooral dan het stuk opleiding in hoofdstuk B7 van het BFM (alleen voor Universitaire Ziekenhuizen), volstaan niet.De KAGB breekt bovendien een lans voor een betere honorering van sommige knelpuntspecialismen. In de klinische geneeskunde zijn dat de bekende vier: psychiater, jeugdpsychiater, geriater en urgentiearts. Maar ook de jeugd- en de schoolgeneeskunde horen hierbij. En het zou ook een stuk helpen als een voltijdse betrekking voor huisarts of arts-specialist buiten de curatieve sector financieel aantrekkelijker zou worden, aldus het advies.In de editie van Artsenkrant van 13 februari brengen we nog wat meer details uit deze aanbeveling.