...

In heel Europa dreigt er een tekort te ontstaan aan gezondheidswerkers. Een land als België moet ook zuinig omspringen met zijn artsen: de artsendichtheid ligt er onder het Europese gemiddelde en 30% van de actieve artsen in ons land is ouder dan 55 jaar. Volgens de Koninlijke Academie voor Geneeskunde van België is het nodig in ons land nieuwe beroepsprofielen te introduceren om, door een betere werkverdeling, de zorg voor patiënten te verzekeren.Kwaliteit en efficiëntieNieuwe gezondheidsberoepen worden gecreëerd om aan nieuwe zorgvragen te voldoen, de continuïteit van de zorg beter te organiseren en de kwaliteit van de zorg te garanderen. Uit buitenlandse ervaringen is gebleken dat nieuwe zorgactoren effectief kunnen worden ingezet om een betere kwaliteit te verzekeren.Nieuwe beroepsprofielen kan men ook creëren met het oog op meer efficiëntie van de zorg. Professionals die korter zijn opgeleid en minder duur zijn, kunnen taken overnemen van de hoogopgeleide en dure artsen. Opnieuw blijkt uit het buitenland dat dit een werkbare oplossing is, vooral in domeinen waarvoor heldere klinische richtlijnen voorhanden zijn die de te nemen beslissingen scherp omlijnen. Over de kostenbesparende effecten zijn buitenlandse studies minder eensluidend. Nieuwe profielenHet buitenland wijst België volgens het KAGB de weg. In de VS zijn al decennia lag physical assistants aan de slag en in steeds meer Europese landen wordt dat voorbeeld gevolgd. In Nederland, bijvoorbeeld, startte men hiermee in 2001 en zijn ondertussen 800 PA's actief. De opleiding bedraagt 30 maanden op masterniveau en is toegankelijk voor wie al een gezondheidszorgberoep uitoefent.Verpleegkundigen specialisten bestaan ook al in België voor wondzorg en zorg voor patiënten die een transplantatie ondergingen, maar een duidelijk beleid bestaat hierover nog niet. In Nederland bestaan er negen opleidingen voor verpleegkundige specialisten en zijn er sinds 2009 al 2.800 dergelijke professionals erkend.VoorwaardenVolgens de KAGB moet België de juiste voorwaarden scheppen zodat nieuwe beroepen vlotter kunnen worden geïntroduceerd. Het KB 78 dat nu wordt hervormd, is volgens de academieleden te star en te beperkend en moet meer faciliterend worden. De medisch curricula moeten toekomstige zorgberoepen beter voorbereiden op het interprofessioneel werken. En er moeten duidelijke afspraken komen over hoe men de bevoegdheden over de verschillende actoren verdeeld.