...

De opgave is om de epidemie onder controle te houden én om uit de lockdown te komen. Andere landen hebben de verspreiding van het virus onder controle kunnen houden door een combinatie van social distancing, persoonlijke hygiëne, het gebruik van mondmaskers en doelgerichte screening van de bevolking.Daarbij is het gebruik van tests een belangrijk hulpmiddel geweest. Zolang er geen afdoende geneesmiddelen zijn tegen covid-19 en er geen vaccin tegen Sars-CoV-2 beschikbaar is, is het bij de geleidelijke opheffing van de lockdown er belangrijk om de verspreiding van het virus in kaart te brengen, samen met de mate waarin er al immuniteit in de bevolking aanwezig is. Dat houdt het brede gebruik van tests in.De KAGB en de ARMB bevelen aan om: Bij de auteurs van de aanbeveling vinden we onder meer de professoren Herman Goossens en Pierre Van Damme terug.