...

Hij was even weg, maar Kind en Gezin heeft Kafka weer binnengehaald. Een arts moest van het agentschap een attest afleveren waarin hij bevestigt dat K&G de moeder op de hoogte heeft gebracht dat rugligging de minst risicovolle houding is voor haar vijf maanden oude baby. De moeder moest ook bevestigen dat ze het kind bij het slapengaan effectief op de rug legt.De vijf maanden oude baby slaapt als een roos als hij op zijn buik ligt, maar in rugligging is het een ramp. Kind en Gezin heeft de moeder toch aangeraden om het kind op zijn rug te leggen, aangezien dit de minst risicovolle houding is. Om de woorden kracht bij te zetten, heeft K&G aan huisarts Kristof Vande Moortel gevraagd om een attest op te stellen waarin zwart-op-wit staat dat het agentschap dit heeft aangeraden aan de moeder. In het attest bevestigt de moeder dat ze het kind bij het slapengaan effectief op de rug zal leggen, maar dat het niet gegarandeerd is dat het kind zich uit eigen beweging op de buik legt "tenzij er 's nachts een permanentie voorzien wordt naast het bed van het kind". De arts voegt er tussen haakjes fijntjes aan toe "dat het kind immers vijf maanden is en niet op de hoogte is van de aanbevelingen van K&G".Dr. Vande Moortel besluit het attest met een duidelijke boodschap: "Ik hoop dat K&G hiermee geen trend wil zetten die de volgende jaren tot een toename van het nu al kafkaiaanse aantal attesten zal leiden."Kindermishandeling?"Dit is naar mijn bescheiden mening een aanduiding dat het K&G niet gaat over het welzijn van het kind, maar over het zichzelf indekken tegen allerhande zaken", trekt Dr. Vande Moortel van leer. "Net zoals het verplichte formulier voor de onthaalmoeder om een paracetamol suppo te mogen plaatsen."De huisarts vindt het ook frustrerend voor de moeder die op deze manier opgezadeld wordt met een onnodig gevoel van 'kindermishandeling'. "Richtlijnen zijn nuttig, maar aanpassingen van richtlijnen aan individuele situaties nog veel nuttiger", besluit Dr. Vande Moortel.