...

De huidige minister van administratieve vereenvoudiging, Olivier chastel, wil het geesteskind van Vincent Van Quickenborne nieuw leven inblazen. De site werd gisteren opnieuw gelanceerd. Zoals vanouds kunnen burgers er hun suggesties, vragen en opmerkingen omtrent administratieve procedures kwijt. Die worden geanalyseerd en beantwoord.Only onceMaar de website wordt ook een zoekplatform voor wie informatie wil over acties van de overheid om de administratie te vereenvoudigen. Er worden thema's naar voren geschoven waarover de burger zijn commentaar kan geven. Een synthese van de reacties zal gepresenteerd worden aan het publiek en aan de verschillende besturen.Thema's zijn bijvoorbeeld e-facturatie en het only-onceprincipe: wat een keer is ingebracht, moet niet meer opnieuw worden ingevuld.Ten slotte zal kafka.be ook chatsessie organiseren rond bepaalde onderwerpen. En om die sessies zo breed mogelijk te houden, zullen burgers ook kunnen reageren van hashtag #KafkaBE.Meer verneemt u met andere woorden op www.kafka.be.