...

In de Kempense gemeenten ­- de regio waar Van Camp verkozen is - maakt men zich zorgen over het aantal huisartsen. Nieuwe artsen vestigen zich nog wel in de centrumsteden als Turnhout, Herentals, Geel en Mol. Maar in de kleine dorpjes - vooral in de grensstreek - dreigen binnenkort de laatste huisartsen met pensioen te gaan.Onder meer ook naar aanleiding van berichten in Artsenkrant vroeg Yoleen Van Camp de concrete cijfers over de regio op bij de beleidscel van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD). In de Kamercommissie trok ze onlangs evenwel nog eens aan de alarmbel. Want die officiële cijfers over het artsenaanbod kloppen helemaal niet, stelde ze vast."Ik geef een concreet voorbeeld. Volgens de cijfers die ik van uw diensten mocht ontvangen, zouden er in Vosselaer 20 huisartsen aan de slag zijn. Dat aantal is daar zelfs in de voorbije jaren nooit aan de slag geweest, laat staan de helft", zo luidde haar tussenkomst in de Kamercommissie. Minister De Block geeft aan zich bewust te zijn van de problematiek: "De Planningscommissie werd met dezelfde problematiek geconfronteerd. Zijn beschikt niet over de praktijkadressen en daarom heeft zij zich moeten behelpen met de thuisadressen van de artsen(...)"De statistieken die het Riziv over artsen bijhoudt, zijn immers nog gebaseerd op het contactadres dat de administratie in de databank registreert. De databank zelf is ondertussen wel aangepast: plaats werd ondertussen gecreëerd om ook een praktijkadres van iedere arts bij te houden.Maar daarmee zitten die praktijkadressen er nog niet effectief in - die moeten de artsen zelf aanleveren. "Eenmaal het Riziv over een volledig en up-to-date bestand beschikt, zullen de praktijkadressen gebruikt worden in plaats van contactadressen voor statistische doeleinden", stelde Maggie De Block.