...

Het kadaster moet voorzichtig worden geïnterpreteerd, schrijft de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Intensieve Zorgen in een recente brief aan haar leden. Met name met betrekking tot de specifieke bekwaamheden bekomen na de basisspecialiteit en vooral wat de gegevens over de intensivisten betreft. Want veel van hen blijven actief in hun basisdiscipline.In Vlaanderen telt het kadaster 503 artsen met de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg. In Wallonië zijn er dat 197 en in Brussel 68. Een totaal dus van 801, van wie zowat 90% als actief wordt beschouwd.Scheefgetrokken"Een zware overschatting", zegt Jan Verbeke, secretaris van de beroepsvereniging. "Want elke arts die minstens twee prestaties per jaar heeft uitgevoerd binnen de nomenclatuur voor reanimatie wordt beschouwd als een actieve intensivist." Bovendien dateren de gegevens in het kadaster van 2012 - de specifieke nomenclatuur voor intensivisten kwam er pas later.En aangezien het geografische criterium niet is bepaald op basis van het ziekenhuis waar de arts werkt, maar volgens zijn woonplaats, is de verdeling ook scheefgetrokken.Het kadaster maakt verder een "arbitraire berekening" van het aantal voltijds equivalente intensivisten (785 zelfstandige en 169 loontrekkenden); luidt het verder. Idem voor de verdeling volgens leeftijd (57,7% zijn ouder dan 45).Een aantal artsen hebben hun beroepstitel behaald via overgangsregelingen. Een niet gekend aantal van hen zijn maar beperkt actief binnen de intensieve zorg, benadrukt de vereniging.Kortere loopbaanHet aantal actieve intensivisten zou toegenomen zijn met 26%, terwijl het totale aantal artsen met 7,7% groeide. Opnieuw een overschatting, stelt de beroepsvereniging, aangezien alle erkende artsen nog beschouwd worden al actief."Wij denken dat de meeste intensivisten een kortere loopbaan hebben dan de andere specialisten. We stellen vast dat disciplines met een grote workload 's nachts en in het weekend minder aantrekkelijk geworden zijn", stipt Jan Verbeke aan.De beroepsvereniging hoopt ten slotte dat een volgende versie van het kadaster, met gegevens gebaseerd op de herziene nomenclatuur van 2013, een meer realistisch beeld zal geven van de situatie van de intensivisten.