...

Ongeveer drie kwartier werd er deze morgen gediscussieerd over het voorstel om vanaf 1 september 2018 standaardingrepen overal in het land op dezelfde manier te vergoeden -lees: forfaitair. Tot nader order is dit een controversieel voorstel van minister De Block. Heel wat stakeholders uit de gezondheidszorg stellen er tal van vragen bij. Niet in het minst de artsen, zo bleek nog op de Staten-Generaal van de anesthesisten afgelopen zaterdag.Het geldt ook voor de Algemene Raad die gevraagd werd om advies uit te brengen. Alle partijen bleven immers bij het standpunt dat ze eerder al innamen. De ziekenfondsen kanten zich tegen het voorstel omdat het artsen toelaat om supplementen te blijven aanrekenen. De ziekenhuisbank is tegen omdat hiervoor een dubbele administratie nodig wordt -de oude nomenclatuurnummers blijven in een eerste fase behouden en dat ent zich op de nieuwe administratie. De Bvas is ook tegen omdat in de nieuwe wet artikel 11 -over de honorariumsupplementen- helemaal niet duidelijk is.Voorzitter van de Algemene Raad Marc Justaert: "We hebben enkel gestemd over de begroting 2018. Over het wetsontwerp op de laagvariabele zorg is niet gestemd. Daarvan werd akte genomen. Om de eenvoudige reden dat dit voorstel al werd goedgekeurd door de regering. Doel van de discussie in de Algemene Raad was opmerkingen te vergaren die dienstig kunnen zijn voor de uitvoeringsbesluiten, de KB's, bij deze nieuwe wet. Maar gestemd werd er dus niet."In de Algemene Raad was dokter Bert Winnen, kabinetschef van minister De Block present. De tekst van het persbericht dat later op de dag verspreid werd ("De Algemene Raad heeft het voorstel over de laagvariabele zorg goedgekeurd"), klopt dus helemaal niet. Van een goedkeuring is geen sprake, het gaat enkel over notificaties bij het voorstel. Waarom het kabinet De Block met de waarheid een loopje neemt, is onduidelijk. De vlucht vooruit?