...

Het opnemen van gedetineerden - en geïnterneerden - in de ziekteverzekering, dat is nu net waar dokter Francis Van Mol, ere-hoofdgeneesheer en ere-directeur van de dienst Gezondheidszorg Gevangenissen, heeft op aangedrongen in een interview met Artsenkrant (zie AK nr. 2344). "Voor alle duidelijkheid, de plannen bevinden zich nog in een studiefase", onderstreept Ludwig Moens van de communicatiedienst van het Riziv. "Er is dan ook nog geen concreet kostenplaatje op te plakken."Volgens dr. Van Mol is het belangrijk dat gedetineerden en geïnterneerden over dezelfde gezondheidsrechten beschikken als gewone burgers. Dat is overigens ook zo vastgelegd in internationale en Europese verdragen. Een ziekteverzekering voor gedetineerden en geïnterneerden maakt daar deel van uit. Dr. Van Mol raamt de kosten voor geneeskundige zorg in de Belgische gevangenissen erg voorzichtig op bijna 80 miljoen euro.