...

Tijdens de uitreikingsplechtigheid kregen ook de laureaten van de Medische Hulpmiddelenprijs (Granulox van Mölnlycke) en van de Farmacologieprijs (Mireille Alhouayek) hun medaille uit handen van de respectievelijke juryvoorzitters. In naam van minister Frank Vandenbroucke benadrukte zijn woordvoerster tijdens de academische zitting het grote belang van de (bio-)farmaceutische industrie voor de economie van ons land. "De sector is uitgegroeid tot een kennishub binnen Europa en zelfs de wereld, met een breed scala aan activiteiten, van fundamenteel onderzoek over klinische proeven tot productie en distributie." "Dat maakte mogelijk dat België zich in het bestrijden van de covid-pandemie wereldwijd in de kijker werkte via de ongezien snelle ontwikkeling, productie en verdeling van noodzakelijke vaccins voor de hele wereld", ging ze verder. "Zonder de aanwezigheid van vooraanstaande universiteiten, onderzoekscentra en academische ziekenhuizen, waardoor een gunstig klimaat voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie ontstaat, was dit evenmin mogelijk geweest. Onder meer het regelgevend kader voor klinische proeven liet een snelle doch veilige goedkeuringsprocedure toe." Ons land blijft overigens absolute Europese koploper wat klinische proeven betreft: volgens de nieuwste cijfers van pharma.be werden er vorig jaar 503 geïnitieerd. Vaccinatie vormt zonder twijfel het therapeutische middel bij uitstek om ziekte te voorkomen, onderstreepte ze verder. "Zoals de minister het al sinds het begin stelt, is het dankzij vaccinatie tegen covid-19 dat we stilaan weer een normaal leven kunnen leiden. Meer dan ooit is preventie het sleutelwoord in deze pandemie, net zoals in heel wat andere aandoeningen zoals neurodegeneratieve of cardiovasculaire ziekten."Deze bekroning is de just in time wetenschap die zegeviert, besloot ze haar toespraak. "Sinds het begin van de pandemie zijn alle beslissingen binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid over de vaccinatiestrategie gebaseerd op de allernieuwste wetenschappelijke gegevens waarover we beschikten. Op geen enkel moment hebben we ons laten leiden door individuele gevallen of door emoties. Altijd hebben we gekozen voor rationele beslissingen gebaseerd op de evidence-based bevindingen van onze experten, die we uiteraard ook van harte danken."