...

De kwaliteitsprijs legt de aandacht op ziekenhuizen die opvallende inspanningen leveren voor een duurzaam kwaliteitsbeleid. Voorbeelden uit het verleden waren projecten rond een nieuw voorschriftsysteem en zwangerschapsdiabetes. Maar de prijs wil vooral breed gaan, dus ook ziekenhuisapotheken kunnen met eigen initiatieven meedingen naar deze kwaliteitsprijs.Omdat alle aspecten belangrijk zijn, is gezocht naar een jury die de gezondheidszorg in brede zin overkoepelt. De leden komen dan ook uit de medische sector, de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid. Erik Demeulemeester (hoogleraar, faculteit economie en bedrijfswetenschap, KU Leuven), Francis Colardyn (emeritus hoogleraar, faculteit geneeskunde, UZ Gent), Christiaen Decoster (directeur-generaal FOD Volksgezondheid), Annick Van Overstraeten (gedelegeerd bestuurder Lunch Garden), Jo De Cock (administrateur-generaal Riziv) en Greet Keppens (Vice President Global Customer Services, Barco) zullen de projecten op een aantal criteria evalueren. Ook een afgevaardigde van het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen maakt deel uit van de jury.