...

We berichtten eerder al over het voornemen van de Bvas om het vaccinatierecht dat minister Vandenbroucke aan de apothekers toekende in het kader van covid-19 juridisch aan te vechten (https://www.artsenkrant.com/actueel/bvas-vecht-vaccinatierecht-apothekers-aan-voor-grondwettelijk-hof/article-normal-61297.html).Het Staatsblad van 14 oktober maakt nu bekend dat de Bvas op 13 september inderdaad een verzoekschrift heeft ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Doel daarvan is de vernietiging van artikel 2, 1° van de wet van 28 februari 2022 houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van Covid-19. Het bestreden artikel vult artikel 3 van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen aan met een derde paragraaf. Daardoor worden deze apothekers gemachtigd om dergelijke vaccins voor te schrijven en toe te dienen.