...

Midden deze week is een grote levering van AstraZeneca-vaccins gepland - in totaal bijna 700.000 doses. Als die levering effectief plaatsvindt, dan kunnen patiënten die tot pakweg midden mei een eerste dosis van dit vaccin kregen - en die een afspraak voor een tweede dosis pas na 12 weken konden plannen - hun tweede vaccin toch vier weken vroeger ontvangen.Op 12 mei besloot de IMC Volksgezondheid van dan af het interval tussen de twee doses van Vaxzevria op acht weken te brengen.Bij mensen die deze week of volgende week na het langere interval toch al een dosis zullen ontvangen, hoeft het schema eigenlijk niet meer vervroegd te worden. Maar de verkorting van het interval betekent dat mensen die anders mogelijk nog tot in augustus zouden moeten wachten voor een tweede dosis, toch in juli volledig gevaccineerd zullen kunnen zijn. Het grootste deel van de leveringen in de komende weken, zullen gebruikt worden voor de tweede dosis van het vaccin. De aangroei van het aantal mensen dat een eerste dosis zal krijgen in juli, zal even vertragen.Overigens zal er vandaag normaal gezien ook een relatief grote levering van het Janssen-vaccin plaatsvinden. Daarvoor heeft de Taskforce wat zitten hamsteren. Dat zal voor een groot stuk ook jongeren de kans geven om, als ze zich daarvoor hebben opgegeven, al tamelijk vroeg een volledige vaccinatie te krijgen.Voor augustus zijn nog geen aantallen bekend, maar de Taskforce verwacht dan geen grote problemen meer met de aanlevering van vaccins.De onderstaande grafiek geeft de voorspelde evolutie weer van de vaccinatiegraad in de komende maanden. De stippellijnen geven de meest realistische verwachtingen weer - de onderste lijn geeft de evolutie volgens de aangeleverde doses, de bovenste lijn die wanneer men rekening houdt met de extra doses die men uit de vials kan halen (voor het Pfizer-vaccin is dat een zevende dosis, bijvoorbeeld).Begin augustus zou dus al meer dan 70% van de bevolking ouder dan 18 jaar volledig gevaccineerd zijn, maar dit oorspronkelijk vooropgezette doel volstaat ondertussen niet meer. Het target is thans: zo hoog mogelijk. In de loop van augustus zou toch al meer dan 80% van de volwassen bevolking gevaccineerd kunnen zijn.De grafiek hieronder geeft de vaccinatiegraad weer in de volwassen bevolking met comorbiditeit. Vooral in Brussel is er de komende weken nog zeker een bijkomende inspanning nodig. In Wallonië loopt intussen al de Revax-campagne, om mensen die in eerste instantie het covidvaccin aan zich voorbij lieten gaan of weigerden, nu een tweede kans te geven om zich tegen covid te laten inenten. In Vlaanderen ziet men een grote deelname in de oudere leeftijdgroepen en bij risicopatiënten, en ook een grote vaccinatiebereidheid bij jongere personen. Het accent blijft daar voorlopig liggen op het voltooien van de verschillende fases van de vaccinatiecampagne.