...

De campagne start vandaag met het rondsturen van de brochure 'Klinische biologie_Rationeel voorschrijven van testen', die ook gedownload kan worden van de website van het Riziv. In september van dit jaar zal de Domus Medica-aanbeveling beschikbaar komen, die ook stof leverde voor de brochure. De kernboodschappen van de aanbeveling kunt u al lezen op de website van FOD Volksgezondheid.De brochure is een uitloper van een geplande besparingsronde in de klinische biologie, die eigenlijk in 2010 haar beloop zou moeten hebben gehad maar pas dit jaar echt van start ging (zie AK2155).RationeelDe brochure vertrekt van de vaststelling dat het aanvragen van tests niet altijd volgens de beschikbare 'evidence' verloopt. Het zijn niet steevast de personen bij wie de tests aangewezen zijn, die ze ook krijgen.Zo moeten alle personen ouder dan 65 jaar jaarlijks gescreend worden op diabetes mellitus. Toch blijkt uit een steekproef van het Riziv dat een derde van deze doelgroep niet gescreend wordt. Daarentegen wordt de test uitgevoerd bij 40% van de personen jonger dan 50 jaar. Het is onwaarschijnlijk dat zoveel personen in deze populatie klachten hebben of een verhoogd risico vertonen.Een lipidenbalans (cardiovasculaire screening) wordt ook veel vaker uitgevoerd dan verwacht zou worden. Opportunistische screening bij personen onder de 50 jaar wordt immers niet aanbevolen, en vanaf 50 jaar moet de test in gewone omstandigheden maar n keer om de vijf jaar worden uitgevoerd. Dat frequentie van de aanvragen onverwacht hoog ligt, houdt overigens niet in dat iedereen die een screening zou moeten krijgen, die effectief ook krijgt.AandachtspuntenBizar daarbij is dat bepalingen van het cholesterolgehalte vaker worden gecombineerd met een bepaling van de triglyceriden (niet systematisch aanbevolen) dan met een HDL-meting (wel systematisch aanbevolen). Ook wordt vaak een CRP-test aangevraagd, hoewel het nut daarvan twijfelachtig is.Ook andere tests zouden te vaak opportunistisch worden aangevraagd: schildklier-, lever- en niertests bijvoorbeeld, naast bepalingen van PSA en vitamine B12. Een TSH-bepaling (schildklieraandoening) wordt overigens maar in de helft van de gevallen met een T4-bepaling gecombineerd.De Riziv-brochure gaat nog verder in op de tests die aangevraagd moeten worden bij SOA-screening, en vr, in het begin en in het verdere verloop van een (geplande) zwangerschap. Bij een onbeschermd heteroseksueel contact waarbij geen van beide partners tot een risicogroep behoort, en als er ook geen specifieke klachten zijn, heeft het weinig zin om bijvoorbeeld tests aan te vragen op hiv, hbv of syfilis.