...

Aan de studie namen meer dan duizend jongeren en zevenhonderd professionals in jeugdwerk, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg deel. De studie Empower werd dit najaar afgerond. Men ging na hoe de geestelijke gezondheidszorg zich beter zou kunnen organiseren zodat meer jongeren de hulp vinden die ze nodig hebben. Dat is nu niet het geval. Slechts één op drie jongvolwassenen met matige tot ernstige psychische moeilijkheden vindt gepaste hulp.Empower toont aan dat jongeren bij een eerste contact in het kader van psychische moeilijkheden de voorkeur geven aan een individueel gesprek met een hulpverlener. Groepstherapie stellen sommige jongeren wel op prijs om ervaringen te delen en zich beter begrepen te voelen.Belangrijk vinden zowel jongeren als professionals dat de wachttijd kort is -maximaal één tot twee maanden. Ook zorg tegen een laag tarief, tot ongeveer 12 euro, is acceptabel.Zelfs met korte wachttijden en een laag tarief ervaren jongeren echter psychologische barrières. Vooral het idee dat problemen beter zelf aangepakt kunnen worden en uit zichzelf wel zullen voorbijgaan, komt zeer vaak voor.Eerder onderzoek leerde dat jongeren liever beroep doen op vrienden en familie dan op zorgprofessionals als ze het moeilijk hebben. Dat blijkt niet uit deze studie Empower. De teneur hier is veel meer dat jongeren professionele bronnen een grote hulp vinden. Ze zijn zelfs positiever over de effectiviteit van behandeling dan de hulpverleners zelf.