...

Vorsers van Stanford hebben in mei 2020 in de Verenigde Staten een onlinepeiling uitgevoerd bij 4351 adolescenten en jongvolwassenen van 13 tot 24 jaar om de correlatie te evalueren tussen tests, een diagnose en symptomen van Covid-19 en het gebruik van gewone sigaretten, e-sigaretten en gewone sigaretten én e-sigaretten.Bij de respondenten die waren getest op Covid-19, was de test vijfmaal vaker positief bij de respondenten die ooit hadden gedampt, dan bij de respondenten die dat nooit hadden gedaan. Bij de respondenten die ooit zowel elektronische als gewone sigaretten hadden gerookt, werd zevenmaal vaker een diagnose van Covid-19 gesteld, en bij de respondenten die de laatste 30 dagen zowel elektronische als gewone sigaretten hadden gerookt, werd 6,8 keer vaker een diagnose van Covid-19 gesteld. Bij de respondenten die de laatste 30 dagen zowel elektronische als gewone sigaretten hadden gerookt, werd negenmaal vaker een screeningtest uitgevoerd dan bij niet-rokers, en de respondenten die de laatste 30 dagen enkel e-sigaretten hadden gebruikt, werden 2,6-maal vaker getest op het sars-CoV-2. De frequentie van symptomen van Covid-19 (hoesten, koorts, vermoeidheid en ademhalingsproblemen) was 4,7-maal hoger bij de respondenten die de laatste 30 dagen zowel elektronische als gewone sigaretten hadden gerookt, dan bij de niet-rokers.Eigenaardig genoeg hebben de vorsers geen correlatie gevonden tussen een diagnose van Covid-19 en enkel het roken van klassieke sigaretten. Een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat jongeren nu vaak beide soorten sigaretten gebruiken.Uit die gegevens kan niet worden afgeleid dat het gaat om een oorzakelijk verband, maar de studie wijst er toch op dat dampen al dan niet in combinatie met gewone sigaretten het risico op een sars-CoV-2-infectie vergroot, vooral doordat de longen zijn beschadigd. En het risico stijgt niet weinig, waarschuwen de auteurs.De groep van Stanford hoopt dat hun resultaten adolescenten en jongvolwassenen zullen waarschuwen voor de gevaren van de e-sigaret. Dampen heeft immers invloed op het ademhalingsstelsel en het immuunsysteem en vermindert de weerstand van het lichaam tegen het sars-CoV-2 en andere pathogenen. Ook moet dat gezondheidswerkers, ouders, scholen, gemeenschapsinstellingen en de beleidsmakers ertoe aanzetten jongeren daarover te informeren. Tot slot roepen de auteurs de Food and Drug Administration op om de reglementering over de verkoop van e-sigaretten aan jongeren strenger te maken. (referentie:The Journal of Adolescence Health, 11 augustus 2020, doi: 10.1016/j.jadohealth.2020.07.002)