...

Normaal zijn verenigingen blij wanneer ze constateren dat hun organisatie verjongt, maar voor een patiëntenorganisatie is zo'n vaststelling natuurlijk erg wrang, vertelt Luc De Groote van MS-Liga Vlaanderen. "Helaas constateren we dat multiple sclerose steeds vaker jongeren en zelfs kinderen treft. Doordat zij voor tal van bepalende keuzes staan: studie, beroep, relatie, zelfstandig wonen, kinderen,... is correcte informatie en nauwgezette opvolging en begeleiding nog meer dan voor de andere doelgroepen broodnodig."Ook jonge familieleden mogen niet vergeten worden. Zij vangen vaak slechts een deel van het medische verhaal op, maar nemen dikwijls een groot deel van de zorg voor hun broer, zus of ouder op zich. Vakantiemomenten, de ervaringskoffer,... geven hen de kans om open en eerlijk over MS te praten, maar ook om gewoon kind te zijn en te genieten.Naast gerichte hulp van professionals, is steun van vrienden en sociaal contact met leeftijdsgenoten erg belangrijk. De MS-Liga Vlaanderen Jongerenwerking organiseert activiteiten voor en door jongeren (-35 j) met MS: bowlen, een concert bezoeken, teambuilding, een jongerencongres in elkaar boksen,... Zij zijn er voor elkaar. Hun slogan 'alone we are strong ... together we are stronger' is niet mis te verstaan. De MS-Liga en de Jongerenwerking zijn er ook voor de personen met MS in uw praktijk.