...

Deze studie is uitgevoerd bij 2.990 mannen en vrouwen uit een internationale studie die een myocardinfarct infarct hadden doorgemaakt tussen de leeftijd van 18 en 55 jaar. De betrokken vrouwen vertoonden een minder goede lichamelijke en geestelijke gezondheid voor hun infarct en hadden ook vaker andere aandoeningen die geassocieerd zijn met de hartziekte, zoals diabetes (40% vs. 27%), obesitas (55 vs. 48%), een voorgeschiedenis van CVA (6% vs. 3%), hartinsufficiëntie (6% vs. 2%), nierinsufficiëntie (13% vs. 9%) en depressie (49% vs. 24%). (referentie: Dreyer R. American Heart Association's Quality of Care and Outcomes Research Scientific Sessions 2013. Abstract 251)