...

Een studie heeft geprobeerd dat fenomeen te analyseren vanuit het oogpunt van jongeren. 33 jongeren (15 jongens en 18 meisjes) van 15-20 jaar werden daarover ondervraagd. De auteurs zijn daarbij tot de volgende conclusie gekomen: "De resultaten van de studie geven belangrijke implicaties voor het uitwerken van strategieën om de mogelijk nefaste gevolgen van sexting te voorkomen. Voor een efficiënte aanpak van het probleem moeten de onderliggende oorzaken van dat gedrag en de sociaal-culturele context waarin jonge mensen leven, in beschouwing worden genomen." (referentie: Walker S et al. Journal of Adolescent Health. 2013;52:697)