...

De specialist als meest geschikte persoon om het GMD van de patiënt te beheren? Het getuigt van weinig kennis over het belang van het GMD en de rol van de huisarts, stellen de haio's, aso's en startende huisartsen in een gezamenlijke reactie.Het VBS geeft het voorbeeld van een endocrinoloog die een diabetespatiënt begeleidt. De patiënt moet een GMD-houdend huisarts hebben om aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van insuline en teststrips."Een huisarts zal dus een GMD openen voor deze patiënt die hij niet kent en niet volgt. Kosten en administratie die vermeden kunnen worden", zo luidt het in de nota.Maar dat toont alleen dat het VBS de meerwaarde negeert die de huisarts heeft voor deze patiënt. Een diabetespatiënt moet voor meer gevolgd worden dan voor alleen diabetes. "Hoe hoger de competentie, hoe lager de kost voor de Belgische Staat. Een verplichte echelonnering is een bijkomende kost", zo stelt de VBS-nota. Fout, luidt de reactie: een efficiënte samenwerking tussen de verschillende echelons met hun eigen expertise komt niet alleen de patiënt ten goede, maar ook de gezondheidszorg."De juiste zorg op de juiste plaats is primordiaal voor een gezondheidszorg die duurzaam en betaalbaar moet blijven", stellen de jonge artsen. De specialist moet zich maximaal kunnen focussen op zijn kerntaak: complexere medische pathologie. De huisarts is de noodzakelijke poortwachter, die zijn patiënten en hun brede verhaal kent.De praktijk is het standpunt van VBS al ver voorbij gelopen - het VBS wil alleen maar achteruit, luidt het. "Het afgelopen jaar toont aan dat de visie van VBS in de praktijk niet terug te vinden is. Talrijke voorbeelden kunnen worden aangehaald: opstart van triage-punten om spoeddiensten te ontlasten, de samenwerking tussen geriater en huisarts bij de vele zieken in de woonzorgcentra, de samenwerking tussen huisartsen en specialisten in de COVID-19-groep.""Ambitie, samenwerking, triage, vertrouwen en innovatie stonden centraal", vervolgen ze. En die samenwerking verloopt bovendien gewoonlijk heel hoffelijk.(Vaso: Vlaamse vereniging voor artsen-specialisten in opleiding.