...

Professor Pierre Van Damme, vice-decaan van de UA, sprak in zijn speech zaterdag jongstleden op de virtuele viering en eedaflegging van de jonge artsen in Antwerpen klare taal. De Provinciale raad van Antwerpen van de Orde der artsen koos in deze coronatijden inderdaad voor een veilig digitaal event.De Antwerpse hoogleraar stak van wal door te wijzen op de bijzondere omstandigheden waarin de 'class of 2020' stages en masterproeven heeft moeten afwerken. "Er was gemor en tandengeknars maar tegelijk flexibiliteit en professionalisme. Deze pandemie bewijst dat onze jonge artsen tegen hun taak zijn opgewassen," aldus Van Damme.Met genoegen verwees hij naar de 'routine-doorbrekende', coronaproof drive-in proclamatie. "Dat was anders maar daarom niet minder goed dan normaal. Het was een kippenvelmoment. In deze pandemie kijken we naar wat nog kan. Dat is meteen ook een belangrijke les naar de patiënten toe. Creatief omgaan met de maatregelen -niet met het virus- is de boodschap."Een samenleving heeft hoop nodig, citeerde Van Damme The Lancet. En deze crisis legt de pijnpunten en zwakheden van het systeem bloot. Een holistische aanpak dringt zich op. De Antwerpse prof. stelde het uit 2018 daterende begrip 'preparedness' centraal. "We zijn onvoldoende voorbereid en beschermd tegen deze pandemie. 'Preparedness' vergt moed, visie en durf bij het beleid, de bevolking en de artsen. Essentieel is dat preventief en proactief gehandeld wordt en net daar wringt het schoentje. Artsen zijn curatief opgeleid, ze reageren op iets. Het beleid en de opleiding behandelen preventie stiefmoederlijk. Terwijl men 'klaar' moet staan, ook met covid-communicatie naar alle lagen van de bevolking toe. Nu lopen we achter de feiten aan, de ziekenhuizen liggen vol, de eerste lijn is overbelast enz."Van Damme verwees naar Europees onderzoek. Daaruit blijkt dat 30% van de artsen die in de Europese Unie afstuderen niets over vaccins werd bijgebracht. "Geen wonder dat er veel fake-news circuleert. Nochtans hebben mensen een ongelooflijk vertrouwen in de artsen, ze zijn voor hen een rolmodel.Van Damme haalde tot slot ook even uit naar de politiek: "als onze adviezen niet stroken met wat politici willen, zijn we wegwerpexperten," zei hij.Dokter Christel De Pooter, voorzitter van de provinciale raad van de Orde der artsen, benadrukte dat geneeskunde -de medische wetenschap- ook anno 2020 nog altijd een praktijkelement, geneeskunst, inhoudt. "Het belang van de patiënt is de gouden leidraad. Een arts is bij het behandelen van een ziekte niet enkel een technische uitvoerder. Altijd dient hij ook het belang van de zieke voorop te stellen. De arts, de patiënt en zijn entourage bestrijden samen de ziekte."Ook wees dokter De Pooter op de sterk veranderde arts-patiëntrelatie van de laatste decennia. "Niet langer bekommert één arts zich om één patiënt. Teamwerk is in de plaats gekomen. En door de technologische ontwikkelingen evolueren we steeds meer naar gepersonaliseerde geneeskunde. Preventie, screening en sensibilisering winnen hierdoor aan belang. En natuurlijk is er ook e- en mhealth, artificiële intelligentie, apps, dokter Google enz." De Pooter beklemtoonde het grote belang van goede communicatie in de eigen taal in de arts-patiëntrelatie, bij anamnese en klinisch onderzoek.Met dat laatste was professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de nationale raad van de Orde der artsen, het meer dan eens. "Patiënten en artsen zijn tevreden over het medisch korps. In elke peiling krijgen artsen Stalinistische scores," aldus Deneyer. "Belangrijk hierbij zijn het zelfbeschikkingsrecht, de kwaliteit van de zorg en respect voor de privacy. Essentieel is natuurlijk dat zorg in de eigen taal kan gegeven worden. De provinciale raad van Antwerpen pakt dat kordaat aan," loofde Deneyer.Tot slot wees Jill Christaensen, woordvoerder van de pas gepromoveerde artsen op de enorme veranderingen waarmee zij en haar jonge collegae sinds medio maart en de corona-crisis geconfronteerd worden. "We doen telefonisch raadplegingen, hebben meer papierwerk, de verstaanbaarheid neemt af enz."Na de toespraken legden de jonge artsen één voor één virtueel de Eed van Hippocrates af.