...

De aparte attestering gmd/raadpleging zou rond zijnen dat is maar goed ook, want anders zou dat ernstige gevolgen hebben voor de boekhouding van vele praktijken. Maar nu moeten ook de ziekenfondsen meewerken, vandaar de brief. "We willen ook de garantie dat die beide attesten apart aan de ziekenfondsen kunnen worden aangeboden en op aparte rekeningnummers worden uitbetaald", aldus Reinier Hueting (ASGB). "Dat is erg belangrijk voor groepspraktijken en huisartsengroeperingen, waar men de inkomsten van de gmd's poolt."DerdebetalerDaarnaast dringen de briefschrijvers aan op een snelle betaling van le prestaties in derdebetaler: binnen de 30 dagen (na een vereenvoudigde indiening via n adres per landsbond).Het ASGB wil ook nog dat iedere huisarts uit een erkend samenwerkingsverband de opvolging van de checklist preventiemodule of 102395 kan aanrekenen. Niet 'de gmd-houdende huisarts' dus. De ziekenfondsen moeten dringend mee werk maken van de automatische verlenging van het gmd in 2012.