...

Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, verdedigt fel de afgesloten Conventie die hij zelf mee in de steigers zette. Ook de financiering van de huisartsenwachtposten vanuit de index is volgens hem een goede zaak. Het gaat in elk geval maar om een tijdelijke aanpak. "Het is niet de bedoeling dat de huisartsen dat blijven betalen", zo zegt De Cock.